Het melkveebedrijf van Vetker-Grevelman heeft 230 melkkoeien en 200 stuks jongvee. Het bedrijf is voorzien van alle moderne technieken en systemen. Wij hebben voor dit bedrijf een waterzuiveringsinstallatie geleverd in combinatie met wateropslag waarbij het proceswater van de melkkoeling weer terugkomt in de opslagtank. Een belangrijk aspect voor een bedrijf van deze omvang is de capaciteit en de bedrijfszekerheid van alle systemen.

Vetker grevelman
Vetker Grevelman
Vetker Grevelman 2
hd reiniger vetker grevelman
jongveestal
koeienstal