Het verdeelstation voor al uw drinkwatertoevoegingen

Een waterschakelbord wordt vaak aangeboden in combinatie met een doseerpomp. Een waterschakelbord wordt speciaal ontwikkeld voor uw situatie. Er wordt gekeken naar bedrijfsomvang, aantal te doseren drinkwatertoevoegingen en overige behoeften. Een waterschakelbord is naast de waterzuivering een zeer belangrijke schakel in het proces. Het geeft daarom ook direct een toegevoegde waarde voor een varkens of pluimveestal. Wij zorgen ervoor dat het waterschakelbord in de werkplaats wordt opgebouwd zodat wanneer het bord geplaatst wordt er zo min mogelijk werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. Het kan dus ook prima in een bestaande stal worden toegepast.

waterschakelbord

Water monitoring

Het waterschakelbord kan worden uitgevoerd met watermeters per stal/afdeling. U heeft dan ook direct de wateropname van uw dieren in beeld. Het is dus ook geschikt om dit mee te nemen in bedrijfsmonitoring.

doseerpompen